ГИМНАЗИЈА – ОПШТИ ТИП

Школовање траје четири године.

Предмети који се овде уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука. Часови су расподељени тако да ђаци уче подједнако математику, српски језик, стране језике, биологију, музичко, физику, хемију, историју итд. Ова гимназија је идеална за ђаке који су једнако добри из друштвених и природних наука. Након завршетка школовања гимназијалци имају веома добру основу за студије на свим факултетима.


Наставни план за Гимназију – општи тип можете погледати ОВДЕ