ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Доквалификација је за ученике који имају завршену основну школу и трогодишњи профил средњег образовања за исти четворогодишњи профил.

Наша школа је регистрована за следеће профиле:

  1. машински техничар
  2. машински техничар за компјутерско конструисање
  3. гимназија-општи тип
  4. економски техничар
  5. туристички техничар
  6. трговински техничар