ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Министарство просвете Републике Србије извештава о битним активностима везаним за инклузивно образовање. На следећој страници могу се пратити вести Министарства о инклузивном образовању: ​

http://www.mpn.gov.rs/vesti-inkluzivno-obrazovanje/

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија УНИЦЕФ-а за Србију подржали су пројекат „Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“ организације Иницијатива за инклузију Велики Мали која преко десет година врши услуге професионалног и бесплатног саветовања родитеља, посебно родитеља деце/ученика са сметњама у развоју.
О подршци родитељима погледајте више на следећем линку: 

http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/

На својој интернет страници УНИЦЕФ нуди различите приручнике који се могу користити у раду. Међу публикацијама налазе се:

  • “Приступ инклузивном образовању деце са сметњама у развоју заснован на правима”
  • “Дефиниција и класификација сметњи у развоју”
  • “Законодавство и политике у области инклузивног образовања”

https://www.unicef.org/serbia/inkluzivno-obrazovanje