МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Школовање траје четири године.

Савремене методе у машинству које се служе компјутерском технологијом замениле су дуготрајан и исцрпан рад који је био базиран на папиру, шестару, лењиру и табли. Организовање техничке припреме никада није било једноставније те су нацрти из области класичног машинства прецизнији и бржи него икад. Коришћењем компјутера могуће је извршити конструкције којом се дефинише облик, размера и начин обраде одређених машинских делова. Сви елементи су конструисани уз помоћ специјалних софтвера за разне нацрте и конструкције тако да се на крају могу спајати и посматрати из више димензија.


Наставни план можете погледати ОВДЕ

Након завршетка четворогодишњег школовања оспособљени су да:

  • раде у бироима за конструисање и пројектовање користећи рачунаре са најсавременијим CAD софтвером SolidWorks,
  • израђују техничко-технолошку документацију и врше припрему за израду на савременим, компјутерски управљаним, CNC машинама,
  • изводе аутоматско програмирање обраде на савременим CNC машинама,
  • обављају програмерске послове на програмима са C++, C# , Java платформом у програмерским фирмама.

Они који желе да наставе даље школовање на факултету, биће им доступна широка лепеза факултета:

  1. сви технички факултети – машинство, архитектура, грађевина, електротехника,
  2. факултети информационих технологија,
  3. факултети организационих наука,
  4. природно-математички факултети,
  5. војна и полицијска академија…