МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Школовање траје три године.

Бави се инсталирањем, сервисирањем, поправљањем и тестирањем технике која служи за раслађивање односно грејање одређеног простора. Приликом инсталирања технике за грејање нацрти се узимају у обзир као помоћно средство спрам којих се врши уградња радијатора и разних врста цеви…
Приликом уградње система за расхлађивање механичар се консултује са датим упутствима производа ради сигурнијег прикључивања на извор електричне енергије. По завршетку рада механичар је дужан да повери радно стање целокупног система. Такође, извршава редовну контролу расхладних и грејних система, а у случају квара способан је да замени део и уклони квар. Радно место није одређено простором, а рад се углавном обавља у незгодном положају на висини.

Наставни план можете погледати ОВДЕ