Национална платформа “ЧУВАМ ТЕ”

Национална платформа “Чувам те” за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији, садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију: информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора.

На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Трећи део платформе који се односи на пријаву насиља у школи је у изради, па ћемо вас накнадно обавестити о пуштању у рад овог дела.

Више о платформи “Чувам те” погледајте на линку  https://cuvamte.gov.rs/