ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Назив: Средња школа “22. октобар”

Адреса: 21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

ПИБ: 100646993

Матични број: 08112983

Жиро рачун: 840-4462760-79

имејл: hs22oct@gmail.com

веб сајт: http://www.22oktobar.rs

Тел/факс секретар: +381(21) 210-2605

Зборница: +381(21) 210-2606

Директор: +381(21) 210-2607

Педагог: +381(21) 210-2608

Рачуноводство: +381(21) 210-2609

“Радионице” (Николе Тесле 44): +381(21) 210-2611