ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Преквалификација је за ученике са завршеном основном школом и средњим образовањем који желе да заврше други профил образовања уз полагање разлике испита између стеченог и жељеног.

Наша школа је регистрована за следеће профиле:

Четворогодишње трајање:

 1. машински техничар
 2. машински техничар за компјутерско конструисање
 3. гимназија-општи тип
 4. економски техничар
 5. туристички техничар
 6. трговински техничар

Трогодишње трајање:

 1. аутомеханичар
 2. аутолимар
 3. механичар привредне механизације
 4. механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
 5. инсталатер
 6. механичар грејне и расхладне технике
 7. металостругар
 8. металоглодач
 9. бравар
 10. машинбравар
 11. трговац
 12. кувар
 13. конобар