Провере знања у школи

У складу са препоруком Кризног штаба, у периоду док траје настава на даљину, дата је сагласност да ученици у мањим групама (највише до 15 ученика), у договору са наставницима могу доћи у школу ради проверавања знања, усменим или писаним путем, у складу са правилницима о оцењивању и прописаним епидемиолошким мерама.

Овај вид наставе биће организован од понедељка 29.03.2021. у главној згради школе.