СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Специјализација је за ученике са завршеном основном школом и средњим образовањем у трајању од три или четири године за који постоји специјализација у трајању од годину дана (такозвани “пети степен”).

Наша школа је регистрована за следеће профиле специјализације:

(сви профили су у трајању од једне године)

 1. аутомеханичар – специјалиста
 2. аутолимар – специјалиста
 3. механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – специјалиста
 4. инсталатер грејања и климатизације – специјалиста
 5. металостругар – специјалиста
 6. металоглодач – специјалиста
 7. бравар – специјалиста
 8. механичар алатних машина – специјалиста
 9. механичар гасо и пнеумоенергетских постројења – специјалиста
 10. кувар – специјалиста
 11. конобар – специјалиста
 12. трговачки менаџер