СТРУЧНА ВЕЋА

НАЗИВСАСТАВ
Стручно веће за област предмета математика и информатикаМатематика: Снежана Арсић, Жељка Вулетић, Драгана Ошап, Александра Савковић,           
Рачунарство и информатика: Бојана Јуришин, Зорица Козарев, Срђан Љубић, Мита Николин
Стручно веће за област друштвених наукаНаталија Мушицки наставник историје,
Жарко Панић наставник историје,
Инес Береш наставник социологије,
Станко Пејић наставник филозофије
Николета Његован наставник психологије
Нада Лазић наставник права
Стручно веће за област природних наукаВаса Вучуревић наставник физике
Сања Јуруковски наставник хемије
Ана Маринковић наставник биологије
Душанка Марковић наставник географије
Маријана Радојчин наставник географије
Соња Чонкић наставник географије
Стручно веће за област српски језик и књижевностМилица Балабан, Јелена Медић, Наташа Мрмош, Драгана Пуача, Даниела Ризнић
Стручно веће за област страних језикаЕнглески језик: Милица Врдољак, Мирослав Кантарџић, Јована Угљеш,
Немачки језик: Горан Форгић,
Француски и италијански језик: Јелена Тадић, Милица Уверић, Јелена Тодоров
Руски језик: Јелена Илић
Стручно веће за област машинске групе предмета (теоријски предмети)Милан Гачић, Чедомир Ждрња, Драгана Јотановић Шипка, Дарко Коларов, Љубомир Мошорински, Јован Мошоринац, Зоран Рајак.
Стручно веће за област машинске групе предмета (практична настава)Драган Бандин, Љубомир Влаовић, Миленко Гаџић, Зоран Малеш, Миладин Миланков, Веселин Фуртула
Стручно веће за област економске групе предметаЈасмина Гвозденац, Љиљана Јањош, Јелена Лисица, Николина Милутиновић, Тртић Славица
Стручно веће за област туристичке групе предметаЈасмина Гвозденац, Мирјана Грковић, Милева Драшко, Вера Самац, Драгиња Секулић, Радослав Узелац, Јелена Чалмић
Стручно веће за област предмета куварство са практичном наставомMарко Вулековић, Владимир Голић, Боривој Драгин, Данијела Јањић, Милена Фуртула
Стручно веће за област предмета физичко васпитањеБранислав Антић, Миодраг Макитан, Благоје Продана
Педагошки колегијумРуководи директор Миодраг Јањош, а чине га председници одељенских већа, стручних већа, стручних актива и тимова.