СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ

НАЗИВСАСТАВ
Стручни актив за развојно планирањеМиодраг Јањош, директор школе
Николета Његован, психолог
Томислав Вуковић, представник Савета родитеља
Јована Угљеш, наставник енглеског језика
Радослав Узелац, наставник економске групе предмета
Марко Вулековић, наставник куварства
Оливера Блажевић, представник Ученичког парламента
Милева Драшко, наставник економске групе предмета
Борис Страживук, представник локалне самоуправе
Стручни актив за развој школског програмаЗорица Козарев, наставник рачунарства и информатике,
Чедомир Ждрња, наставник машинске групе предмета,
Славица Тртић, наставник економске групе предмета,
Милена Фуртула, наставник куварства,
Јелена Медић, библиотекар,
Јасмина Гвозденац, наставник економске групе предмета,
Милица Врдољак, наставник енглеског језика,
Душанка Марковић, наставник географије,
Миодраг Макитан, наставник физичког васпитања.
Тим за инклузивно образовањеНиколета Његован, психолог
Предраг Топић, представник Савета родитеља,
Милена Фуртула, наставник куварства,
Оливера Блажевић, представник Ученичког парламента,
Милица Балабан, наставник српског језика и књижевности.
Тим за самовредновањеБранислава Кнежевић, педагог
Ана Самарџић, представник Савета родитеља и Школског одбора,
Катарина Драпшин, представник Ученичког парламента
Срђан Љубић, наставник рачунарства и информатике,
Наташа Мрмош, наставник српског језика и књижевности,
Драгана Пуача, наставник српског језика и књижевности,
Снежана Арсић, наставник математике.   
Тим за обезбеђивање квалитета и развој школеДраган Бандин, помоћник директора
Ана Самарџић, представник Савета родитеља
Сања Мрђен, представник Ученичког парламента
Бојана Јуришин, наставник рачунарства и информатике,
Александра Савковић, наставник математике
Ана Маринковић, наставник биологије,
Борис Страживук, представник локалне самоуправе.
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаБранислава Кнежевић, педагог
Инес Береш, наставник социологије,
Даниела Ризнић, наставник српског језика и књижевности,
Славица Попов, представник Савета родитеља
Оливера Блажевић, представник ученичког парламента
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништваНиколета Његован, психолог
Предраг Топић, представник Савета родитеља
Јована Угљеш, наставник енглеског језика
Жељка Вулетић, наставник математике
Милева Драшко, наставник економске групе предмета,
Јелена Ковач, представник Ученичког парламента
Борис Страживук, представник локалне самоуправе
Тим за каријерно вођење и саветовањеБранислава Кнежевић, стручни сарадник, педагог
Сања Јуруковски, наставник хемије,
Мирослав Кантарџић, наставник енглеског језика
Радослав Узелац, наставник економске групе предмета
Јован Мошоринац, наставник машинске групе предмета
Тим за професионални развојДаниела Ризнић, наставник српског језика и књижевности,
Владимир Голић, наставник куварства,
Јелена Чалмић, наставник економске групе предмета,
Павле Стојковић, наставник географије,
Јелена Тадић, наставник француског језика,
Николета Његован, психолог,
Драган Бајић, представник Савета родитеља,
Јована Татарски, представник Ученичког парламента,
Борис Страживук, представник локалне самоуправе.
Тим за маркетинг школеРадослав Узелац, наставник економске групе предмета,
Чедомир Ждрња, наставник машинске групе предмета,
Душанка Марковић, наставник географије,
Ана Маринковић, наставник биологије.
Светозар Попов, организатор практичне наставе
СЕЛФИ тим школеЈелена Лисица, наставник економске групе предмета,
Драган Бандин, помоћник директора,
Александра Савковић, наставник математике.  
Тим за спречавање осипања ученикаБранислава Кнежевић , педагог,
Светозар Попов, организатор практичне наставе
Јасмина Гвозденац, наставник економске групе предмета,
Милица Врдољак, наставник енглеског језика,
Славица Тртић, наставник економске групе предмета,
Данијела Јањић, наставник практичне наставе куварства,
Зоран Малеш, наставник машинске групе предмета.