ШКОЛА НЕКАД И САД

Школа некад

Средња школа “22. октобар” основана је 20. маја 1977. године као школа за заједничко средње образовање. Укидањем средњег заједничког образовања 1987. године школа добија подручје рада машинства и обраде метала и одељење гимназије које је укинуто 1990. године одлуком Министарства. 2001. године у нашој школи се поново уписује гимназија, овог пута као истурено одељење новосадске „Светозар Марковић“, да би 2003. године школа постала мешовита добијањем гимназије и подручја економије, права и администрације и трговине, туризма и угоститељства.
Зграда школе се налази у близини центра Жабља, саграђена је за време Аустроугарске монархије, 1911. године. Објекат је назван “Грујићева школа” по учитељу и директору шегртске школе Миловану Грујићу.

Школа данас

Ми смо једина средња школа у Војводини у којој се настава одвија само у првој смени. Узевши у обзир да је организација дана ученицима а и професорима лакша уколико се главне обавезе везане за школу заврше у току преподнева, остатак дана се може организовати за друге активности и одмор.
Школа заступа четири подручја рада: гимназија – општи типекономија право и администрацијатрговина, угоститељатво и туризам и машинство и обрада метала. Ово су модерна, тражена занимања која су једнако занимљива ученицима било за припрему за студије било као основно занимање. Предност наше школе је ова разноврсност, више смерова на једном месту.
Још једна значајна чињеница је што се живот школе одвија у релативно малој средини где се сви познају или су чули су једни за друге. На овај начин наши ученици нису само бројеви у дневницима већ младе особе које имају имена и презимена. Тако наша мала средина ученицима обезбеђује и већа присност а самим тим и већу бригу за ученика, која омогућава ученику боље напредовање у складу са својим способностима.
Близина школе, ученицима из општине Жабаљ, важна је због тога што им штеди време које могу да употребе за учење и забаву али и штеди материјална средства, јер је путовање до школе бесплатно.

Школа састоји се из два објекта, централна зграда (тзв. Грујићева) у улици Николе Тесле 78 и зграде у улици Светог Николе 44 (тзв. радионица). Настава се одвија паралелно у оба објекта по распореду у 28 учионица/кабинета, радионицама и кухињи, физичко васпитање се одржава у жабаљској Спортској хали и практична настава се одржава у привредним субјектима у зависности од занимања. У школској 2020/21. години уписали смо укупно 25 одељења, 16 четворогодишњих и 9 трогодишњих.