ШКОЛСКИ РАСПУСТ – верски и државни празник

У складу са Правилником о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину, који је објављен у “Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику” број 110-00-305/2/2020-03, школски распуст почиње у петак 30. априла, а завршава се у уторак, 4. маја 2021. године.