СМЕРОВИ

ЧЕТИРИ ПОДРУЧЈА РАДА:

1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА,
2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ,
3. ГИМНАЗИЈА,
4. МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА.