ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Школовање траје четири године.

Профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација.

Наставни план за занимање финансијски администратор погледајте ОВДЕ