Finansijski administrator

Školovanje traje četiri godine.

Profil čijim izborom učenici stiču znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvesnih poslova: obavljanje platnog prometa, sprovođenje svih oblika knjigovodstvene evidencije, praćenje i kontrola poslovanja preduzeća, utvrđivanje rezultata poslovanja,  sastavljanje izveštaja, izrada različitih vrsta obračuna i kalkulacija.

Nastavni plan za zanimanje finansijski administrator

Nastavnim planom i programom za ovaj obrazovni profil predviđeni su predmeti kojima se stiču znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti (računovodstvo, finansijsko poslovanje, revizija i kontrola), ali i predmeti kojima se stiču neophodna pravna znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu privrednog društva (ekonomika preduzeća, kancelarijsko poslovanje, statistika, pravo). Takođe, tokom školovanja učenici stiču i unapređuju svoja znanja iz opšte kulture i obrazovanja, uče strane jezike, rad na računaru,  bave se upotrebom softvera itd.

Specifičnost ovog smera je rad u virtuelnom preduzeću, u okviru predmeta finansijsko-računovodstvena obuka, koji omogućava simulaciju rada preduzeća od njegovog formiranja, preko obavljanja svakodnevnih poslova iz oblasti nabavke, prodaje, marketinga i računovodstva. Iz ovog predmeta je predviđena i blok nastava u drugom, trećem i četvrtom razredu. Na ovaj način je omogućeno osposobljavanje učenika za rad odmah posle završenog četvorogodišnjeg obrazovanja.

Praktična nastava u okviru stručnih predmeta i iznosi 20%.