ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Школска година почиње 1. септембра 2020. и биће организована по комбинованом моделу (настава у школи и настава на даљину – online).

Распоред часова и додатне информације у вези поласка у школу и плана за рад у септембру месецу сви ученици за које су се родитељи у анкети одлучили да наставу желе да похађају у школи треба да дођу у понедељак 31.08.2020. године у главну зграду (улица Николе Тесле 78).

Време доласка је по разредима:

Први разреди у 8:00 сати

Други разреди у 9:00 сати

Трећи разреди у 10:00 сати

Четврти разреди у 11:00 сати