Документи

План интегритета школе

Одлука о усвајању Плана интегритета

Одлука о именовању радне групе за спровођење Плана интегритета


ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


Распоред полагања ПОПРАВНОГ ИСПИТА школска 2016/2017. година – Августовски рок