Јавне набавке

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије 2019.

Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије 2019.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – електрична енергија 2019

Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије 2018.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – електрична енергија 2018

Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије 2017

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – електрична енергија 2017

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – уградња врате и прозора – 1/2018

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 1/2018