Пословни подаци

Назив: Средња школа „22. октобар“

Адреса: 21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

ПИБ: 100646993

Матични број: 08112983

Жиро рачун: 840-4462760-79

Тел/факс: +381(21) 831-345

имејл: hs22oct@gmail.com

веб сајт: http://www.22oktobar.rs