Poslovni podaci

Naziv: Srednja škola „22. oktobar“

Adresa: 21230 Žabalj, Nikole Tesle 78

PIB: 100646993

Matični broj: 08112983

Žiro račun: 840-4462760-79

imejl: hs22oct@gmail.com

veb sajt: http://www.22oktobar.rs

Tel/faks sekretar: +381(21) 210-2605

Zbornica: +381(21) 210-2606

Direktor: +381(21) 210-2607

Pedagog: +381(21) 210-2608

Računovodstvo: +381(21) 210-2609

„Radionice“ (Nikole Tesle 44): +381(21) 210-2611