Ekonomski predmeti, turizam i pravo

Nastavnici grupe ekonomskih predmeta, turizma i prava


Ljiljana Janjoš, diplomirani ekonomista


Slavica Trtić, diplomirani ekonomista

 

 

 

 


Radoslav Uzelac, diplomirani ekonomista


Mileva Draško, diplomirani ekonomista

 

 

 

 


Jelena Lisica, master ekonomista

 

 

 

 


Jelena Čalmić, diplomirani ekonomista

 

 

 

 


Jasmina Gvozdenac, diplomirani ekonomista


Mirjana Grković, diplomirani ekonomista


Vera Samac, diplomirani ekonomista


Draginja Sekulić, diplomirani ekonomista


Katarina Dujaković, diplomirani ekonomista

 

 

 


Nastavnik prava, ustava i prava građana


Nada Lazić, diplomirani pravnik