Fizika, hemija i biologija

Nastavnici fizike


Vasa Vučurević, profesor fizike

vasa.vucurevic@gmail.com

 

 

 


Tanja Maličević, profesor fizike

 

 

 

 


Nastavnik biologije, ekologije i zaštite životne sredine, zdravstvene kulture i ishrane


Ana Vasiljević, profesor biologije

 

 

 

 


Tanja Uzelac, profesor biologije


Sanja Stankov, profesor biologije


Nastavnik opšte hemije, hemije i mašinskih materijala, neogranske hemije, organske hemije, biohemije i komercijalnog poznavanja robe


Sanja Jurukovski, profesor hemije