Mašinski predmeti

Nastavnici mašinske grupe predmeta


Ljubomir Vlaović, mašinski inženjer


Veselin Furtula, mašinski inženjer


Jovan Mošorinac, inženjer mašinstva


Dragana Jotanović Šipka, diplomirani mašinski inženjer


Dragan Bandin, mašinski inženjer


Zoran Rajak, diplomirani mašinski inženjer


Zoran Maleš, mašinski inženjer


Čedomir Ždrnja, diplomirani mašinski inženjer


Ljubomir Mošorinski, diplomirani mašinski inženjer