Страни језици

Наставници страних језика

Енглески језик


Мирослав Кантарџић, професор енглеског језика


Јована Угљеш, професор енглеског језика


Милица Врдољак, професор енглеског језика


Немачки језик


Бранка Вугдалић, професор немачког језика


Француски језик


Јелена Тадић, професор француског језика


Руски језик


Снежана Накић, професор руског језика


Италијански језик


Јелена Тодоров, професор италијанског језика


Латински, француски и италијански језик


Милица Уверић, професор латинског језика