Секретар

Кристина Гајицки

Рођена у Жабљу 1979. године. Основну школу завршила у Жабљу, а средњу медицинску у Новом Саду. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду.