Sekretar

Kristina Gajicki

Rođena u Žablju 1979. godine. Osnovnu školu završila u Žablju, a srednju medicinsku u Novom Sadu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.