Економски техничар

Школовање траје четири године.

Ради у банкама или економским предузећима, углавном у својој канцеларији. Са времена на време у обзир долази и рад за шалтером. Бави се финансијама, маркетингом, књиговодством и другим економским делатностима. Ту спада и књижење банкарских промена, писање извештаја, као и спровођење новчаних трансакција. Активно користи рачунар. Неопходно је да буде прецизан, сналажљив, организован и отворен за комуникацију.


Наставни план и програм – Економски техничар


Економски техничар – МАТУРА


Предмети у првом разреду Економски техничар

Предмети у другом разреду Економски техничар

Предмети у трећем разреду Економски техничар

Предмети у четвртом разреду Економски техничар