Drugi razred

Predmeti u drugom razredu Ekonomski tehničar

 1. Srpski jezik i književnost – 3 časa nedeljno
 2. Strani jezik (engleski ili nemački) – 3 časa nedeljno
 3. Istorija – 2 časa nedeljno
 4. Fizičko vaspitanje – 2 časa nedeljno
 5. Matematika – 3 časa nedeljno
 6. Osnovi ekonomije – 2 časa nedeljno
 7. Poslovna ekonomija – 2 časa nedeljno
 8. Računovodstvo – 1+2 časa nedeljno
 9. Savremena poslovna korespodencija – 1+2 časa nedeljno
 10. Komercijalno poznavanje robe – 2 časa nedeljno
 11. Ekonomska geografija – 2 časa nedeljno
 12. Verska nastava/Građansko vaspitanje – 1 čas nedeljno