Први разред

Предмети у првом разреду Економски техничар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 3 часа недељно
 3. Историја – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Математика – 3 часа недељно
 6. Рачунарство и информатика – 2+1 часа недељно
 7. Екологија– 2 часа недељно
 8. Хемија – 2 часа недељно
 9. Основи економије – 2 часа недељно
 10. Пословна економија – 2 часа недељно
 11. Рачуноводство – 1+2 часа недељно
 12. Савремена пословна коресподенција – 1+2 часа недељно
 13. Верска настава/Грађанско васпитање – 1 час недељно