Prvi razred

Predmeti u prvom razredu Ekonomski tehničar

 1. Srpski jezik i književnost – 3 časa nedeljno
 2. Strani jezik (engleski ili nemački) – 3 časa nedeljno
 3. Istorija – 2 časa nedeljno
 4. Fizičko vaspitanje – 2 časa nedeljno
 5. Matematika – 3 časa nedeljno
 6. Računarstvo i informatika – 2+1 časa nedeljno
 7. Ekologija– 2 časa nedeljno
 8. Hemija – 2 časa nedeljno
 9. Osnovi ekonomije – 2 časa nedeljno
 10. Poslovna ekonomija – 2 časa nedeljno
 11. Računovodstvo – 1+2 časa nedeljno
 12. Savremena poslovna korespodencija – 1+2 časa nedeljno
 13. Verska nastava/Građansko vaspitanje – 1 čas nedeljno