Трећи разред

Предмети у трећем разреду Економски техничар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 3 часа недељно
 3. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 4. Математика – 3 часа недељно
 5. Социологија – 2 часа недељно
 6. Основи економије – 2 часа недељно
 7. Пословна економија – 2 часа недељно
 8. Рачуноводство – 2+1 часа недељно
 9. Статистика – 2 часа недељно
 10. Уставно право – 2 часа недељно
 11. Монетарна економија и банкарство – 2 часа недељно
 12. Пословна информатика – 2 часа недељно
 13. Верска настава/Грађанско васпитање – 1 час недељно