Четврти разред

Предмети у четвртом разреду Гимназије

 1. Српски језик и књижевност – 4 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 3 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Филозофија – 3 часа недељно
 5. Социологија – 2 часа недељно
 6. Устав и права грађана – 1 час недељно
 7. Историја – 2 часа недељно
 8. Биологија – 2 часа недељно
 9. Математика – 4 часа недељно
 10. Физика – 2 часа недељно
 11. Хемија – 2 часа недељно
 12. Рачунарство и информатика – 1 час недељно + блок настава
 13. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 14. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно