Други разред

Предмети у другом разреду Гимназије

 1. Српски језик и књижевност – 4 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Латински језик – 2 часа недељно
 5. Психологија – 2 часа недељно
 6. Историја – 2 часа недељно
 7. Географија – 2 часа недељно
 8. Биологија – 2 часа недељно
 9. Математика – 4 часа недељно
 10. Физика – 2 часа недељно
 11. Хемија – 2 часа недељно
 12. Рачунарство и информатика – блок настава
 13. Музичка култура – 1 час недељно
 14. Ликовна култура – 1 час недељно
 15. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 16. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно