Prvi razred

Predmeti u prvom razredu Gimnazije

 1. Srpski jezik i književnost – 4 časa nedeljno
 2. Prvi strani jezik (engleski ili nemački) – 2 časa nedeljno
 3. Drugi strani jezik (francuski ili ruski) – 2 časa nedeljno
 4. Latinski jezik – 2 časa nedeljno
 5. Istorija – 2 časa nedeljno
 6. Geografija – 2 časa nedeljno
 7. Biologija – 2 časa nedeljno
 8. Matematika – 4 časa nedeljno
 9. Fizika – 2 časa nedeljno
 10. Hemija – 2 časa nedeljno
 11. Računarstvo i informatika – 2 časa nedeljno
 12. Muzička kultura – 1 čas nedeljno
 13. Likovna kultura – 1 čas nedeljno
 14. Fizičko vaspitanje – 2 časa nedeljno
 15. Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas nedeljno