Трећи разред

Предмети у трећем разреду Гимназије

 1. Српски језик и књижевност – 4 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 4 часа недељно
 3. Други страни језик (француски или руски) – 2 часа недељно
 4. Филозофија – 2 часа недељно
 5. Историја – 2 часа недељно
 6. Географија – 2 часа недељно
 7. Биологија – 2 часа недељно
 8. Математика – 4 часа недељно
 9. Физика – 3 часа недељно
 10. Хемија – 2 часа недељно
 11. Рачунарство и информатика – 1 час недељно + блок настава
 12. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 13. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно