Аутолимар

Школовање траје три године.

Основна област у којој делује аутолимар је аутомобилска индустрија. Врши поправке аутомобила и неких мањих камиона, мада постоје и они аутолимари који се специјализују посебно за поправке на већим камионима, али и на тракторима, као и аутобусима и другим превозним средствима.

Ово знање првенствено обухвата отклањање последица саобраћајних несрећа, односно последице различитих удараца на аутомобилу или другом возилу.


Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала


Наставни план стручних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала


Предмети у првом разреду Аутолимар

Предмети у другом разреду Аутолимар

Предмети у трећем разреду Аутолимар