Први разред

Предмети у првом разреду Аутолимар

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Историја – 3 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Географија – 2 часа недељно
 6. Математика – 3 часова недељно
 7. Рачунарство и информатика – 2 часа недељно
 8. Екологија и заштита животне средине – 1 час недељно
 9. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно
 10. Хемија и машински материјали – 2 часа недељно
 11. Техничка физика – 2 часа недељно
 12. Техничко цртање – 3 часа недељно
 13. Механика – 3 часа недељно
 14. Практична настава – 4 часа недељно