Трећи разред

Предмети у трећем разреду Аутолимар

  1. Српски језик и књижевност – 2 часа недељно
  2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
  3. Устав и права грађана – 1 час недељно
  4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
  5. Математика – 2 часа недељно
  6. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно