Drugi razred

Predmeti u drugom razredu Automehaničar

 1. Srpski jezik i književnost – 2 časa nedeljno
 2. Strani jezik (engleski ili nemački) – 2 časa nedeljno
 3. Muzička umetnost – 1 čas nedeljno
 4. Fizičko vaspitanje – 2 časa nedeljno
 5. Likovna umetnost – 1 čas nedeljno
 6. Matematika – 3 časa nedeljno
 7. Verska nastava / Građansko vaspitanje – 1 čas nedeljno
 8. Osnove elektrotehnike – 2 časa nedeljno
 9. Mašinski elementi – 2 časa nedeljno
 10. Tehnologija obrade – 2 časa nedeljno
 11. Osnove energetike – 2 časa nedeljno
 12. Termodinamika i hidraulika – 2 časa nedeljno
 13. Praktična nastava – 7 časa nedeljno