Машински техничар за компјутерско конструисање

Школовање траје четири године.

Савремене методе у машинству које се служе компјутерском технологијом замениле су дуготрајан и исцрпан рад који је био базиран на папиру, шестару, лењиру и табли. Организовање техничке припреме никада није било једноставније те су нацрти из области класичног машинства прецизнији и бржи него икад. Коришћењем компјутера могуће је извршити конструкције којом се дефинише облик, размера и начин обраде одређених машинских делова. Сви елементи су конструисани уз помоћ специјалних софтвера за разне нацрте и конструкције тако да се на крају могу спајати и посматрати из више димензија.


Наставни план општеобразовних предмета за четворогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала


Наставни план стручних предмета за четворогодишњи профил у подручју рада машинство и обрада метала – Машински техничар за компјутерско контруисање


Предмети у првом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

Предмети у другом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

Предмети у трећем разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

Предмети у четвртом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање