Четврти разред

Предмети у четвртом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Филозофија – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Устав и право грађана – 1 час недељно
 6. Математика – 5 часова недељно
 7. Организација рада – 2 часа недељно
 8. Аутоматизација и роботика – 2 часа недељно
 9. Конструисање – 2 часа недељно
 10. Испитивање машинских конструкција – 2 часа недељно
 11. Моделирање машинских елемената и конструкција – 3 часа недељно
 12. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно