Други разред

Предмети у другом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Историја – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Физика – 2 часа недељно
 6. Математика – 4 часова недељно
 7. Географија – 2 часа недељно
 8. Биологија – 2 часа недељно
 9. Компјутерска графика – 3 часа недељно
 10. Машински елементи – 2 часа недељно
 11. Отпорност материјала – 2 часа недељно
 12. Механика – 2 часа недељно
 13. Основи електротехнике и електронике – 2 часа недељно
 14. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно