Први разред

Предмети у првом разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Хемија – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Физика – 2 часа недељно
 6. Математика – 5 часова недељно
 7. Рачунари и програмирање – 4 часа недељно
 8. Машински материјали – 2 часа недељно
 9. Техничко цртање са нацртном геометријом – 2 часа недељно
 10. Механика – 2 часа недељно
 11. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно