Трећи разред

Предмети у трећем разреду Машински техничар за компјутерско конструисање

 1. Српски језик и књижевност – 3 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Социологија – 2 часа недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Физика – 2 часа недељно
 6. Математика – 5 часова недељно
 7. Рачунари и програмирање – 4 часа недељно
 8. Технологија обраде – 3 часа недељно
 9. Хидраулика и пнеуматика – 2 часа недељно
 10. Машински елементи – 2 часа недељно
 11. Термодинамика – 2 часа недељно
 12. Моделирање машинских елемената и конструкција – 2 часа недељно
 13. Практична настава – 3 часа недељно
 14. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно