Други разред

Предмети у другом разреду Механичар грејне и расхладне технике

 1. Српски језик и књижевност – 2 часа недељно
 2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Музичка уметност – 1 час недељно
 4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 5. Ликовна уметност – 1 час недељно
 6. Математика – 3 часа недељно
 7. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно
 8. Основе електротехнике – 2 часа недељно
 9. Машински елементи – 2 часа недељно
 10. Технологија обраде – 2 часа недељно
 11. Основе енергетике – 2 часа недељно
 12. Практична настава – 7 часа недељно