Трећи разред

Предмети у трећем разреду Механичар грејне и расхладне технике

  1. Српски језик и књижевност – 2 часа недељно
  2. Страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
  3. Музичка уметност – 1 час недељно
  4. Физичко васпитање – 2 часа недељно
  5. Ликовна уметност – 1 час недељно
  6. Математика – 3 часа недељно
  7. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно
  8. Машински елементи – 2 часа недељно
  9. Практична настава – 14 часа недељно