Механичар привредне механизације

Школовање траје три године.

Врши контролу и испитује исправност машина прилагођавајући их за услове у којима се користе. Такође врши преглед после рада и уклања било какве потенцијалне претње које би могле да оштете или угасе машину током рада. Током обављања сервиса или указивања пажње на терену, дужан је да прецизно установи квар и интервенише, демонтира уређај и склопи и промени део који недозвољава нормално функционисање машине.
Радно место је углавном у затвореном простору уз повремене изласке на терен.


Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала


Наставни план стручних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала


Предмети у првом разреду Механичар привредне механизације

Предмети у другом разреду Механичар привредне механизације

Предмети у трећем разреду Механичар привредне механизације