Други разред

Предмети у другом разреду Кувар

 1. Српски језик и књижевност – 2 часа недељно
 2. Први страни језик (енглески или немачки) – 2 часа недељно
 3. Физичко васпитање – 2 часа недељно
 4. Математика – 2 часа недељно
 5. Екологија и заштита животне средине – 1 час недељно
 6. Економика туристичких и угоститељских предузећа – 1 час недељно
 7. Туристичка географија – 1 час недељно
 8. Куварство – 18 часова недељно
 9. Професионална пракса – 60 часова годишње
 10. Пословни страни језик / Информатика у туризму и угоститељству – 2 часа недељно
 11. Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час недељно